Buscar

Sinterklaas: SEO/emoties

Actualizado: feb 18

In deze blog vind je een verzameling lessuggesties om de emotionele ontwikkeling van jonge kinderen bij het thema Sinterklaas te stimuleren.Zelfbeeld en zelfvertrouwen

Wat kun je al goed en waar wil je beter in worden?

Je hebt nodig:

-

Vraag de kinderen wat Sinterklaas goed kan en wat hij niet zo goed kan.

Vraag daarna wat ze zelf al goed kunnen en waarom ze dat vinden.

Bijv: Ik ben goed in voetbal, want ik kan heel hard schieten.

Hoe komt het dat ze hier zo goed in zijn geworden?

Daarnaast bedenken ze ook een kracht die goed bij hen past en waar we in de klas wat aan hebben zoals: behulpzaam zijn, goed kunnen uitleggen of dingen oplossen.

Zijn er ook kinderen die kunnen vertellen waar het andere kind volgens hen goed in is?

Laat ze ook vertellen over waar ze beter in zouden willen worden.

Hoe zou je daar beter in kunnen worden?

Wat denk je dat beter helpt: als je tegen jezelf zegt dat je iets niet kan of als je zegt: IK KAN HET!? Ook als het dan nog niet lukt voelt het in ieder geval fijner om het te oefenen.


Kanjerkaart:

Je hebt nodig:

- Een kanjerkaart. Je kunt de kanjerkaart hier downloaden

Kies iedere dag een kanjer van de dag of laat deze door de kinderen kiezen. Geef deze kanjer een oorkonde, waarop zijn/haar positieve gedrag/eigenschap/daad wordt benoemd.


Emoties: algemeenEmoties:

Je hebt nodig:

-

Sinterklaas voelt zich soms blij, dan weer verdrietig, soms is hij ook boos of bang.

Noem een situatie. Hoe voelt Sinterklaas zich in die situatie, denk je?

Voorbeelden van situaties kunnen zijn:

 • Het stormt op zee

 • Alle cadeautjes zijn in het water gevallen

 • De pepernoten zijn verbrand

 • Sint ziet de kinderen

 • Sint ligt in zijn hangmat

 • Sint ligt in zijn bed

 • Sint ziet een grote spin.

 • Sint ligt op het strand.

 • Sint moet in het donker cadeautjes brengen

 • Het paard van Sint is ziek

 • Piet het al het speelgoed kapot laten vallen.

 • Sint krijgt een tekening

 • Sint moet bovenop het dak klimmen.

 • Sint heeft ruzie met Piet

Emoties in de muziek

Je hebt nodig:

- Instrumentale muziek

Laat de klas een fragment horen. Wat hebben de kinderen gehoord?

Wat vonden ze van deze muziek? Hoe klonk de muziek? Welk gevoel hadden ze erbij?

Loop als een blije (of andere emotie) Sinterklaas op de muziek.


Emoties uitbeelden en fotograferen:

Je hebt nodig:

- Een fototoestel

- Een mijter

- Afbeeldingen van emoties

Laat een kind een afbeelding van een emotie zien. Hij/zij is Sinterklaas en beeldt de bijbehorende emotie uit. De andere kinderen hebben de afbeelding niet gezien en raden welke emotie er is uitgebeeld.. Fotografeer dit en noteer er eventueel bij waar ze blij, boos, bang, verdrietig of kalm van worden.


Emoties spiegelen:

Je hebt nodig:

-

We gaan een spiegelspel doen. De kinderen zijn Sinterklazen, die voor de spiegel staan.

Ze staan in tweetallen.

De Sinterklazen laten een gevoel zien. Het andere kind spiegelt dit.

Emoties: Bang zijnLeergesprek:

Je hebt nodig:

- Een Sinthandpop

Introduceer de handpop. Hij is bang. Waarom zou hij bang zijn? Laat de handpop vervolgens vertellen waarom hij bang is. Houd vervolgens een gesprek over bang zijn:

 • Wat is bang zijn?

 • Ben jij ergens bang voor?

 • Waarvoor?

 • Hoe voelt dat?

 • Wie is er vandaag bang?

 • Waarvoor?

 • Kun je het zien als iemand bang is?

 • Hoe reageren andere mensen als jij bang bent?

 • Hoe kun je iemand anders bang maken?

 • Hoe kun je iemand helpen die bang is?


Woordveld:

Je hebt nodig:

- Een vel papier met een bange Sinterklaas

- Een stift

Schrijf alles over bang zijn in een woordveld op een groot vel papier. Plak er een pictogram/smiley van bang zijn bij en hang het vel op in de klas.


Een eng muziekje:

Je hebt nodig:

- Enge muziek

Laat de klas een fragment horen. Wat hebben de kinderen gehoord?

Wat vonden ze van deze muziek? Hoe klonk de muziek?

Kunnen de kinderen rondlopen als een bange Sinterklazen?


Uitbeelden en fotograferen:

Je hebt nodig:

- Een fototoestel

- Een mijter

De kinderen zijn Sinterklaas en beelden de emotie bang zijn uit. Fotografeer dit en noteer er eventueel bij waar ze bang van worden en verduidelijk dit met pictogrammen.


Emoties: Boos zijn


Leergesprek:

Je hebt nodig:

- Een Sinterklaashandpop

Introduceer de handpop. Laat hem heel boos reageren. Reageer geschrokken en vraag aan de kinderen wat je zou kunnen doen? Waarom zou hij boos zijn? Laat de handpop vervolgens vertellen waarom hij boos is. Houd vervolgens een gesprek over boos zijn:

 • Wat is boos zijn?

 • Ben jij wel eens boos?

 • Waar word je wel eens boos over?

 • Hoe voelt dat?

 • Wie is er vandaag boos?

 • Waarom?

 • Kun je het zien als iemand boos is?

 • Hoe reageren andere mensen als jij boos bent?

 • Hoe kun je iemand anders boos maken?

 • Hoe kun je iemand helpen die boos is?


Woordveld:

Je hebt nodig:

- Een vel papier met een boze Sinterklaas

- Een stift

Schrijf alles over boos zijn in een woordveld op een groot vel papier.

Plak er een pictogram/smiley van boos zijn bij en hang het vel op in de klas.


Een boos muziekje:

Je hebt nodig:

- Boze muziek

Laat de klas een fragment horen. Wat hebben de kinderen gehoord? Wat vonden ze van deze muziek? Hoe klonk de muziek?

Kunnen de kinderen lopen als een boze Sinterklaas?


Boos!!!:

Je hebt nodig:

- Een Sinterklaashandpop

De handpop roept iets op een boze manier en laat de kinderen dit woord herhalen.

Breid dit uit naar zinnen. Bijvoorbeeld: Weg!, Boos! Kwaad! Woest! Woedend! Wegwezen! Stop, hou op! Jij doet naar, bekijk het maar! Laat me met rust! Ik ben boos op jou! Ga weg, ik wil jou niet meer zien! Ik wil niet meer met jou spelen!


Uitbeelden en fotograferen:

Je hebt nodig:

- Een fototoestel

- Een mijter

De kinderen zijn Sinterklaas en beelden de emotie boos zijn uit. Fotografeer dit en noteer er eventueel bij waar ze boos van worden en verduidelijk dit met pictogrammen.

Emoties: Blij zijnLeergesprek:

Je hebt nodig:

- Een Sinterklaashandpop

Introduceer de handpop. Laat hem heel blij reageren. Waarom zou hij blij zijn?

Laat de handpop vervolgens vertellen waarom hij blij is.

Houd vervolgens een gesprek over blij zijn:

 • Wat is blij zijn?

 • Ben jij wel eens blij?

 • Waar word je wel eens blij over?

 • Hoe voelt dat?

 • Wie is er vandaag blij?

 • Waarom?

 • Kun je het zien als iemand blij is?

 • Hoe reageren andere mensen als jij blij bent?

 • Hoe kun je iemand anders blij maken?


Woordveld:

Je hebt nodig:

- Een vel papier met een blije Sinterklaas

- Een stift

Schrijf alles over blij zijn in een woordveld op een groot vel papier.

Plak er een pictogram/smiley van blij zijn bij en hang het vel op in de klas.


Een blij muziekje:

Je hebt nodig:

- Een Sinterklaasknuffel

- Blije muziek

Laat de klas een fragment horen. Wat hebben de kinderen gehoord?

Wat vonden ze van deze muziek? Hoe klonk de muziek? Laat de handpop sprongetjes van blijdschap in de lucht maken door de kinderen de handpop over te laten gooien naar een klasgenoot (roep de naam, ook een leuk kennismakingsspel).

De andere kinderen roepen: "Jeeeeej!" als de handpop een sprongetje maakt.


Uitbeelden en fotograferen:

Je hebt nodig:

- Een fototoestel

- Een mijter

De kinderen zijn Sinterklaas en beelden de emotie blij zijn uit. Fotografeer dit en noteer er eventueel bij waar ze blij van worden en verduidelijk dit met pictogrammen.

Emoties: Verdrietig zijnLeergesprek:

Je hebt nodig:

- Een Sinterklaashandpop

Introduceer de handpop. Laat hem heel verdrietig reageren. Waarom zou hij verdrietig zijn? Laat de handpop vervolgens vertellen waarom hij verdrietig is.

Houd vervolgens een gesprek over verdrietig zijn:

 • Wat is verdrietig zijn?

 • Ben jij wel eens verdrietig?

 • Waar word je wel eens verdrietig over?

 • Hoe voelt dat?

 • Wie is er vandaag verdrietig?

 • Waarom?

 • Kun je het zien als iemand verdrietig is?

 • Hoe reageren andere mensen als jij verdrietig bent?

 • Hoe kun je iemand anders verdrietig maken?


Woordveld:

Je hebt nodig:

- Een vel papier met een verdrietige Sinterklaas

- Een stift

Schrijf alles over verdrietig zijn in een woordveld op een groot vel papier. Plak er een pictogram/smiley van verdrietig zijn bij en hang het vel op in de klas.


Een verdrietig muziekje:

Je hebt nodig:

- Verdrietige muziek.

- Een Sintknuffel

Het … is verdrietig. Zoek 'verdrietige' muziek en laat de klas een fragment horen. Wat hebben de kinderen gehoord? Wat vonden ze van deze muziek? Hoe klonk de muziek?

Kunnen de kinderen rondlopen als een verdrietige Sinterklaas

Laat de verdrietige knuffel rondgaan. De kinderen geven hem om de beurt een knuffel.


Uitbeelden en fotograferen:

Je hebt nodig:

- Een fototoestel

- Een mijter

De kinderen zijn Sinterklaas en beelden de emotie verdrietig zijn uit. Fotografeer dit en noteer er eventueel bij waar ze verdrietig van worden en verduidelijk dit met pictogrammen.

Emoties: Kalm zijn

Leergesprek:

Je hebt nodig:

- Een Sinterklaashandpop

Introduceer een handpop. Laat hem heel kalm reageren. Waarom zou hij zo kalm zijn?

Laat de handpop vervolgens vertellen waarom hij zo kalm is.

Houd vervolgens een gesprek over kalm zijn:

 • Wat is kalm zijn?

 • Ben jij wel eens kalm?

 • Waar word je kalm van?

 • Hoe voelt dat?

 • Wie is er vandaag kalm?

 • Waarom?

 • Kun je het zien als iemand kalm is?

 • Hoe reageren andere mensen als jij kalm bent?

 • Hoe kun je iemand anders kalm maken?


Woordveld:

Je hebt nodig:

- Een vel papier met een kalme Sinterklaas

- Een stift

Schrijf alles over kalm zijn in een woordveld op een groot vel papier.

Plak er een pictogram/smiley van kalm zijn bij en hang het vel op in de klas.


Een rustig muziekje:

Je hebt nodig:

- Rustige muziek

Laat de klas een fragment horen. Wat hebben de kinderen gehoord?

Wat vonden ze van deze muziek? Hoe klonk de muziek?

Kunnen zij als een kalme Sinterklaas rondlopen


Uitbeelden en fotograferen:

Je hebt nodig:

- Een fototoestel

- Een mijter

De kinderen zijn Sinterklaas en beelden de emotie kalm zijn uit. Fotografeer dit en noteer er eventueel bij waar ze kalm van worden en verduidelijk dit met pictogrammen.


Op de rug tekenen:

Je hebt nodig:

- Een rustig muziekje

Laat de kinderen in tweetallen zitten. Het ene kind is paard gaat met zijn rug naar het andere kind zitten; Sinterklaas. Zet een rustig muziekje op en laat het ene kind bij het andere kind met zijn vinger iets op de rug tekenen totdat de muziek weer stopt.

Hierna wisselen de kinderen.


Goed luisteren!:

Je hebt nodig:

-

Sinterklaas kan héél goed horen. Maar wij kunnen ook goed luisteren natuurlijk!

Vraag de kinderen om te gaan liggen met hun ogen dicht. Vertel dat je een geluid gaat maken en als ze het kunnen horen dan mogen ze dat zeggen. Ze gaan liggen met hun ogen dicht. Fluit, klap of zing bijv. zachtjes.

Een verhaaltje:

Je hebt nodig:

- Een verhaaltje over Sinterklaas

De kinderen mogen op hun rug gaan liggen en doen hun ogen dicht. De leerkracht vertelt een verhaaltje over Sinterklaas


De schoorsteen:

Je hebt nodig:

- Kleine lichte voorwerpen

Ga met je zijkant tegen de muur zitten. Breng je benen in de lucht en ga op je rug liggen.

Draai een kwart naar de muur toe, zodat je benen volledig tegen de muur komen te liggen.

Trek je tenen naar je toe, zodat je voetzolen naar het plafond wijzen.

Leg je armen naast je lichaam met je handpalmen omhoog.

Adem rustig door en voel de rekking aan de achterkant van je benen.

Leg lichte voorwerpen op de voeten (pakjes, kussentjes, knuffels, blokjes, …).

Leg ze één voor één boven op de voeten.

Doe nu langzaam je benen open …Hopla, de pakjes vallen door de schoorsteen.


Cadeautje uitpakken:

Je hebt nodig:

-

Als de Sint komt dan is het cadeautjes tijd en mag je de mooiste pakjes uitpakken.

Wat zit er in jouw cadeautje? Je gaat op de grond liggen en maakt je zo klein mogelijk.

Trek je knieën naar je borst en sla je armen eromheen. Variatie: Het andere kind rolt je in een laken. Jij bent nu een cadeautje. Daarna pakt de ander je helemaal uit. Als je wordt uitgepakt maak je jezelf helemaal slap. Als je helemaal bent uitgepakt wissel je om.

Dan mag de ander een cadeautje zijn en worden uitgepakt.


Sinterklaas yoga:


Onder het tabblad SEO op deze website vind je meer achtergrondinformatie over de emotionele emotionele ontwikkeling bij kleuters.

Kijk voor meer suggesties ook eens op mijn Pinterest

Heb je zelf ook nog leuke suggesties? Laat dan een reactie achter!51 vistas0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo

© 2020 by juf Angelique. This website has been designed using resources from Freepik.com