Buscar

Paard van Sinterklaas: SEO/emoties

Actualizado: feb 18

In deze blog vind je een verzameling lessuggesties om de emotionele ontwikkeling van jonge kinderen bij het thema paard van Sinterklaas te stimuleren.Zelfbeeld en zelfvertrouwen

Wat kun je al goed en waar wil je beter in worden?

Je hebt nodig:

-

Vraag de kinderen wat het paard van Sinterklaas heel goed kan. Kunnen zij dat ook? Waarom wel/niet? En waar is het paard minder goed in?

Vraag de kinderen wat zij zelf al goed kunnen en waarom ze dat vinden.

Bijv: Ik ben goed in voetbal, want ik kan heel hard schieten.

Hoe komt het dat ze hier zo goed in zijn geworden?

Daarnaast bedenken ze ook een kracht die goed bij hen past en waar we in de klas wat aan hebben zoals: behulpzaam zijn, goed kunnen uitleggen of dingen oplossen.

Zijn er ook kinderen die kunnen vertellen waar het andere kind volgens hen goed in is?

Laat ze ook vertellen over waar ze beter in zouden willen worden.

Hoe zou je daar beter in kunnen worden?

Wat denk je dat beter helpt: als je tegen jezelf zegt dat je iets niet kan of als je zegt: IK KAN HET!? Ook als het dan nog niet lukt voelt het in ieder geval fijner om het te oefenen.


Kanjerkaart:

Je hebt nodig:

- Een Kanjerkaart. Je kunt de kaart hier downloaden.

Kies iedere dag een kanjer van de dag of laat deze door de kinderen kiezen. Geef deze kanjer een oorkonde, waarop zijn/haar positieve gedrag/eigenschap/daad wordt benoemd.


Emoties: algemeenPaardengevoelens

Je hebt nodig:

-

Hoe weet je hoe een paard zich voelt? Is dat hetzelfde als bij mensen?

Paarden maken gebruik van alle lichaamsdelen om anderen paarden en mensen te vertellen hoe ze zich voelen. Je kunt paardenemoties waarnemen door te kijken naar de oren, ogen, de staart en de lichaamshouding. Wat doet een paard als hij blij, bang of boos is?

Als een paard opgewonden is, gaat de staart in de lucht, de ogen worden groot en de hals gaat omhoog. Een paard dat bang is legt zijn oren in de nek, draait zijn achterkant naar de mens. Als paarden boos zijn gaan ze schoppen, bijten, bokken en steigeren.

Laat de kinderen deze emoties uitbeelden. Wanneer voelt een paard zich blij, bang, boos of verdrietig denken zij? Noem ook eens een situatie en laat de kinderen de bijbehorende emotie uitbeelden. Bijvoorbeeld:

 • Het paard is van het dak gevallen

 • Het paard is ziek

 • Het paard krijgt een wortel

 • Het paard mag niet mee naar Nederland.


Spiegelen:

Je hebt nodig:

-

Paarden kunnen mensen heel goed aanvoelen. Wat betekent dat?

Als Sinterklaas blij is voelt het paard zich ook vaak blij.

Als Sinterklaas zich bang voelt voelt het paard zich ook bang.

We gaan een spiegelspel doen. De kinderen staan in tweetallen.

Het ene kind is Sinterklaas en het andere het paard. De leerkracht noemt een gevoel (bang, blij, boos, verdrietig) en Sint laat dit gevoel zien. Het paard spiegelt hem.

Emoties: Bang zijnHet paard is bang:

Je hebt nodig:

- Een paardenhandpop

Introduceer het paard. Hij is bang. Waarom zou hij bang zijn? Laat het paard vervolgens vertellen waarom hij bang is. Houd vervolgens een gesprek over bang zijn:

 • Wat is bang zijn?

 • Ben jij ergens bang voor?

 • Waarvoor?

 • Hoe voelt dat?

 • Wie is er vandaag bang?

 • Waarvoor?

 • Kun je het zien als iemand bang is?

 • Hoe reageren andere mensen als jij bang bent?

 • Hoe kun je iemand anders bang maken?

 • Hoe kun je iemand helpen die bang is?

Woordveld:

Je hebt nodig:

- Een vel papier met een bang paard

- Een stift

Schrijf alles over bang zijn in een woordveld op een groot vel papier. Plak er een pictogram/smiley van bang zijn bij en hang het vel op in de klas.


Emoties uitbeelden en fotograferen:

Je hebt nodig:

- Een fototoestel

- Afbeeldingen van emoties

- Een paardenkroon

Laat een kind een afbeelding van een emotie zien. Hij/zij is het paard van Sinterklaas en beeldt de bijbehorende emotie uit. De andere kinderen hebben de afbeelding niet gezien en raden welke emotie er is uitgebeeld. Fotografeer dit en noteer er eventueel bij waar ze blij, boos, bang, verdrietig of kalm van worden.

Emoties: Boos zijnHet paard is boos:

Je hebt nodig:

- Een paardenhandpop

Introduceer de handpop. Laat hem heel boos reageren. Reageer geschrokken en vraag aan de kinderen wat je zou kunnen doen? Waarom zou hij boos zijn? Laat de handpop vervolgens vertellen waarom hij boos is. Houd vervolgens een gesprek over boos zijn:

 • Wat is boos zijn?

 • Ben jij wel eens boos?

 • Waar word je wel eens boos over?

 • Hoe voelt dat?

 • Wie is er vandaag boos?

 • Waarom?

 • Kun je het zien als iemand boos is?

 • Hoe reageren andere mensen als jij boos bent?

 • Hoe kun je iemand anders boos maken?

 • Hoe kun je iemand helpen die boos is?

Woordveld:

Je hebt nodig:

- Een vel papier met een boos paard

- Een stift

Schrijf alles over boos zijn in een woordveld op een groot vel papier.

Plak er een pictogram/smiley van boos zijn bij en hang het vel op in de klas.


Boos!!!:

Je hebt nodig:

- Een paardenhandpop

De handpop roept iets op een boze manier en laat de kinderen dit woord herhalen.

Breid dit uit naar zinnen. Bijvoorbeeld: Weg!, Boos! Kwaad! Woest! Woedend! Wegwezen! Stop, hou op! Jij doet naar, bekijk het maar! Laat me met rust! Ik ben boos op jou! Ga weg, ik wil jou niet meer zien! Ik wil niet meer met jou spelen!

Uitbeelden en fotograferen:

Je hebt nodig:

- Een fototoestel

- Een paardenkroon

De kinderen zijn paard en beelden de emotie boos zijn uit. Fotografeer dit en noteer er eventueel bij waar ze boos van worden en verduidelijk dit met pictogrammen.


Emoties: Blij zijn

Het paard is blij:

Je hebt nodig:

- Een paardenhandpop

Introduceer de handpop. Laat hem heel blij reageren. Waarom zou hij blij zijn?

Laat de handpop vervolgens vertellen waarom hij blij is.

Houd vervolgens een gesprek over blij zijn:

 • Wat is blij zijn?

 • Ben jij wel eens blij?

 • Waar word je wel eens blij over?

 • Hoe voelt dat?

 • Wie is er vandaag blij?

 • Waarom?

 • Kun je het zien als iemand blij is?

 • Hoe reageren andere mensen als jij blij bent?

 • Hoe kun je iemand anders blij maken?

Woordveld:

Je hebt nodig:

- Een vel papier met een blij paard

- Een stift

Schrijf alles over blij zijn in een woordveld op een groot vel papier.

Plak er een pictogram/smiley van blij zijn bij en hang het vel op in de klas.

Een blij muziekje:

Je hebt nodig:

- Een paardenknuffel

- Blije muziek

Laat de klas een fragment horen. Wat hebben de kinderen gehoord?

Wat vonden ze van deze muziek? Hoe klonk de muziek? Laat de handpop sprongetjes van blijdschap in de lucht maken door de kinderen de handpop over te laten gooien naar een klasgenoot (roep de naam, ook een leuk kennismakingsspel).

De andere kinderen roepen: "Jeeeeej!" als de handpop een sprongetje maakt.


Uitbeelden en fotograferen:

Je hebt nodig:

- Een fototoestel

- Een paardenkroon

De kinderen zijn paard beelden de emotie blij zijn uit. Fotografeer dit en noteer er eventueel bij waar ze blij van worden en verduidelijk dit met pictogrammen.

Emoties: Verdrietig zijn

Het paard is verdrietig:

Je hebt nodig:

- Een paardenhandpop

Introduceer de handpop. Laat hem heel verdrietig reageren. Waarom zou hij verdrietig zijn? Laat de handpop vervolgens vertellen waarom hij verdrietig is.

Houd vervolgens een gesprek over verdrietig zijn:

 • Wat is verdrietig zijn?

 • Ben jij wel eens verdrietig?

 • Waar word je wel eens verdrietig over?

 • Hoe voelt dat?

 • Wie is er vandaag verdrietig?

 • Waarom?

 • Kun je het zien als iemand verdrietig is?

 • Hoe reageren andere mensen als jij verdrietig bent?

 • Hoe kun je iemand anders verdrietig maken?


Woordveld:

Je hebt nodig:

- Een vel papier met een verdrietig paard

- Een stift

Schrijf alles over verdrietig zijn in een woordveld op een groot vel papier. Plak er een pictogram/smiley van verdrietig zijn bij en hang het vel op in de klas.


Een verdrietig muziekje:

Je hebt nodig:

- Verdrietige muziek.

- Een paardenknuffel

Het paard is verdrietig. Zoek 'verdrietige' muziek en laat de klas een fragment horen. Wat hebben de kinderen gehoord? Wat vonden ze van deze muziek? Hoe klonk de muziek?

Laat de verdrietige knuffel rondgaan. De kinderen geven hem om de beurt een knuffel.


Uitbeelden en fotograferen:

Je hebt nodig:

- Een fototoestel

- Een paardenkroon

De kinderen beelden de emotie verdrietig zijn uit. Fotografeer dit en noteer er eventueel bij waar ze verdrietig van worden en verduidelijk dit met pictogrammen.


Emoties: Kalm zijn

Het paard is kalm:

Je hebt nodig:

- Een paardenhandpop

Introduceer de handpop. Laat hem heel kalm reageren. Waarom zou hij zo kalm zijn?

Laat de handpop vervolgens vertellen waarom hij zo kalm is.

Houd vervolgens een gesprek over kalm zijn:

 • Wat is kalm zijn?

 • Ben jij wel eens kalm?

 • Waar word je kalm van?

 • Hoe voelt dat?

 • Wie is er vandaag kalm?

 • Waarom?

 • Kun je het zien als iemand kalm is?

 • Hoe reageren andere mensen als jij kalm bent?

 • Hoe kun je iemand anders kalm maken?


Woordveld:

Je hebt nodig:

- Een vel papier met een kalm paard

- Een stift

Schrijf alles over kalm zijn in een woordveld op een groot vel papier.

Plak er een pictogram/smiley van kalm zijn bij en hang het vel op in de klas.

Uitbeelden en fotograferen:

Je hebt nodig:

- Een fototoestel

- Een paardenkroon

De kinderen zijn paard en beelden de emotie kalm zijn uit. Fotografeer dit en noteer er eventueel bij waar ze kalm van worden en verduidelijk dit met pictogrammen.


Op de rug tekenen:

Je hebt nodig:

- Rustige muziek

Laat de kinderen in tweetallen zitten. Het ene kind is het paard van Sinterklaas en gaat met zijn rug naar het andere kind (Sinterklaas) zitten. Zet een rustig muziekje op en laat het ene kind bij het andere kind met zijn vinger een paard of wortel op de rug tekenen totdat de muziek weer stopt. Hierna wisselen de kinderen.


Ademhalingsoefening:

Je hebt nodig:

- Een worteltje voor ieder kind

De kinderen zijn het paard van Sinterklaas. Vraag de kinderen ook eens rustig op hun rug op de grond in de stal te gaan liggen, met hun onderbenen op een omgekeerde stoel.

Leg een worteltje op hun buik.

De kinderen leggen hun handen op hun onderbuik of ontspannen lang hun lichaam.

De kinderen sluiten hun ogen. Zet een relaxmuziekje op. Voelen ze hun ademhaling?

Laat de wortel langzaam op en neer bewegen. Als je inademt gaat de wortel omhoog en als je uitademt weer omlaag. Voelen de kinderen dat ze steeds rustiger worden?

De kinderen openen na een aantal keer het rustig volgen van je adem, hun ogen weer.

Ze staan rustig op en eten hun wortel op. Vraag na afloop hoe de kinderen zich voelden, waar ze aan dachten, hoe ze zich voelden en hoe ze het vonden? Herhaal deze oefening meerdere keren. Ook zonder echte wortel, maar met de wortel in gedachten.


Een verhaaltje:

Je hebt nodig:

- Een verhaal over het Paard van Sinterklaas

De kinderen mogen op hun rug gaan liggen en doen hun ogen dicht.

De leerkracht vertelt een verhaaltje over het paard van Sinterklaas.


Het paard van Sinterklaas:

Je hebt nodig:

- Een rustig muziekje

Zet een rustig muziekje op (bijv. zachtjes gaan de paardenvoetjes).

De kinderen zijn het paard. Ze trappelen heel voorzichtig, tillen hun knie zo hoog mogelijk op en zetten hun voeten voorzichtig weer op de grond.

Hierna plaatsen we net als een paard onze handen en voeten op de grond en rekken ons uit. En dan tillen we ons paarden achterbeen op. Eerst het ene been, dan het andere. Heel voorzichtig, want Sinterklaas zit op je rug en die mag natuurlijk niet vallen!

Het paard van Sinterklaas vindt het ook fijn om geborsteld te worden. We zijn paarden en gaan in een lange rij zitten. Het kind achter je maakt lange strijk bewegingen over je rug, zodat je weer schoon en mooi wit wordt. Dat vindt het paard lekker!

Hij gaat er een beetje van briezen. Adem in door de neus en adem uit: Brrrrr... schud je wangen maar helemaal los…

Zachtjes gaan de paardenvoetjes:


Onder het tabblad SEO op deze website vind je meer achtergrondinformatie over de emotionele ontwikkeling bij kleuters.

Kijk voor meer suggesties ook eens op mijn Pinterest

Heb je zelf ook nog leuke suggesties? Laat dan een reactie achter!3 vistas0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo

© 2020 by juf Angelique. This website has been designed using resources from Freepik.com