Buscar

Kabouters en paddenstoelen: Opening/afsluiting

Actualizado: hace un día

Het is belangrijk, om tijdens het plannen van een thema, als leerkracht goed na te denken over de startactiviteiten. Startactiviteiten moeten ervoor zorgen dat de kinderen enthousiast worden voor een thema. Het is dan ook belangrijk dat de activiteiten, die je kiest pakkend en betekenisvol zijn en nieuwsgierigheid opwekken.

Wanneer kinderen zelf enthousiast zijn voor een thema, zullen zij meer tot leren komen.

Ook zijn de startactiviteiten belangrijk om de voorkennis te activeren en leervragen voor het thema op te stellen. Door het opstellen van de leervragen en het maken van een plan kan vervolgens de rest van het thema worden vormgegeven. Thema’s kunnen op veel verschillende manieren gestart en afgesloten worden. In deze blog geef ik je suggesties om het thema kabouters en paddenstoelen te openen en/of af te sluiten.Thematafel


Richt een thematafel in. Denk hierbij aan:

 • Knuffels van van kabouters

 • Paddenstoelen

 • Boeken over kabouters of paddenstoelen

Aankleding van de klas


Breng je lokaal in de sfeer van het thema. Denk hierbij aan:

 • Een raamschildering: Beschilder de ramen of hang grote geplastificeerde A3 afbeeldingen op. Gebruik raamverf of krijtstiften. Krijtstift kan je gemakkelijk van de ramen afvegen met alleen een nat doekje.

 • Een deurversiering: Verander de deur in een kabouter of een paddenstoel.

Voorwerpen


Haal allerlei voorwerpen de klas in, die met kabouters en paddenstoelen te maken hebben en waarmee je de nieuwsgierigheid van de kinderen kunt opwekken.

De kinderen komen de klas binnen en zien deze voorwerpen liggen.

Vervolgens zal een gesprek ontstaan over deze voorwerpen. Wat zijn dit voor voorwerpen? Wat kunnen we met deze voorwerpen doen?

 • De kinderen vinden een puntmutsje in de klas. Van wie zou dit kunnen zijn? Iedereen denkt mee en maakt er een tekening van. De volgende dag wordt er een tipje van de sluier opgelicht met behulp van een brief of filmpje of een andere hint. Langzamerhand wordt gedurende het project duidelijk van wie het voorwerp is.

 • De voorwerpen kunnen in een doos of koffer geplaatst worden. Deze geheimzinnige doos staat in de klas als de kinderen binnen komen. Iedere keer komt er wat uit de doos tevoorschijn. Wat is het? Wat kunnen we er mee doen? De kinderen zullen op ideeën komen en nieuwsgierig zijn naar de rest van de voorwerpen.

 • De kinderen nemen zelf spullen van thuis mee en vertellen erover.

Een verhalend ontwerp


Start het thema met een verhalend ontwerp. Dit betekent dat je een thema uitwerkt aan de hand van een verhaal of een verhaallijn, die de rode draad voor je lessen vormt en waarbij leerlingen actief meedoen en zelf ontdekkend leren, door op zoek te gaan naar oplossingen. Enkele variaties:

 • Er komt een kabouterhandpop op visite. Hij heeft een vraag of probleem.

 • De kinderen ontvangen een brief van een kabouter, waarin hen om hulp wordt gevraagd.

Drama


Drama kan op diverse manieren worden ingezet bij het openen/afsluiten van een thema. Enkele variaties:

 • De leerkracht komt als een kabouter de klas binnen

 • De leerkracht beeldt samen met een aantal leerkrachten een boek over kabouters uit.

 • Een poppenkastvoorstelling over kabouters.

 • De kinderen kunnen zelf een voorstelling verzorgen.

Een boek


Start het thema met het voorlezen van een boek over kabouters.

Een speurtocht


Organiseer een speurtocht in of rondom de school.

Enkele variaties:

 • Een aantal leerkrachten/volwassenen verkleden zich als kabouter en lopen in en om de school heen. De kinderen zoeken de kabouters op. De kabouter geeft ze vervolgens een letter of een deel van een plaatje. Nadat alle kabouters gevonden zijn, wordt de naam of het plaatje in elkaar gepuzzeld.

 • In de klas, school of rondom de school hangen overal afbeeldingen van kabouters. De kinderen zoeken deze. Bij iedere afbeelding vinden ze bijvoorbeeld een stukje van een puzzelplaatje.

 • De kinderen volgen een stippen of paddenstoelenspoor. Onderweg moeten zij allerlei opdrachten uitvoeren. Aan het eind wacht een kabouter (een volwassene die verkleed is en klaar zit) met een mooi prentenboek over kabouters of paddenstoelen om voor te lezen.

Een uitstapje


Maak eens een uitstapje. De kinderen kunnen het thema dan al direct van dichtbij beleven en ervaren en er later verder over praten.

Denk bij dit thema eens aan:

 • Het bos

Een kabouterpad


Zet in de omgeving van school of in het bos een kabouterpad uit. Maak kabouters van karton en maak ze vast op houten paaltjes. Zet in de omgeving van de school of het bos een route uit. De kabouters kunnen natuurlijk ook aan een boom bevestigd worden. Bij elke kabouter is een opdracht of spel te doen. Enkele ideeën:

 • Verzamel natuurlijk materiaal om een herfsttafel mee in te richten.

 • Kies een paar bomen uit en speel bomentikkertje.

 • Luister welke verschillende geluiden je hoort.

 • Tel de bomen die je ziet.

 • Maak een afdruk van de stam met wasco en papier.

 • Zoek een paddenstoel en kijk hoe de hoed er aan de onderkant uitziet. Gebruik hiervoor een spiegeltje.

 • Zoek tien voorwerpen die niet in de natuur horen (van tevoren een heleboel voorwerpen neerleggen).

 • Til een boomstam op. Zitten er beestjes onder?

 • Zoek een spin en teken het web na.

 • Hoeveel kinderen passen er om een boomstam?

Op de volgende websites vind je uitgewerkte kabouterpaden:

Juf Anke

Een leergesprek


Bij het opstarten van een thema is het belangrijk dat de voorkennis wordt geactiveerd.

Deze kan bijvoorbeeld geactiveerd worden door een leergesprek.


Inventariseer wat de kinderen al weten en nog willen leren over kabouters en paddenstoelen.

Daarna kan er een woordveld worden gemaakt of kunnen de weetjes op stroken worden genoteerd en opgehangen bij: wat weten we al?

Dit woordveld wordt gedurende het thema verder aangevuld . Als dit met een andere kleur gebeurt kunnen de kinderen hun eigen proces ook zien.


Stel vervolgens samen met de kinderen leervragen op. Ga in op wat ze zich afvragen.

Noteer deze vragen op (stroken op) de vragenwand: Wat willen we nog leren?

Vertel dat jullie gedurende het thema zoveel mogelijk van die vragen gaan proberen te beantwoorden. Laat de vragen zoveel mogelijk uit de kinderen komen en stimuleer ze met startvragen zoals:

 • Waarom...?

 • Hoe...?

 • Welke...?

 • Wanneer....?

 • Wat als...?

 • Waar...?

 • Hoe kun je...?

 • Als....dan....?

Bespreek hoe we de antwoorden op deze vragen zouden kunnen vinden?

Deel ze eventueel daar op in:

 • Wat kun je opzoeken in een boek of op internet?

 • Wat kun je navragen bij een ouder of deskundige?

 • Wat kun je zelf gaan onderzoeken?

 • Waar kun je iets voor ontwerpen?

Maak ook een opzoekhoek bij de vragenmuur. Zet daar bijv. boeken over kabouters en paddenstoelen en tablets, waarop de kinderen bijv. video's kunnen kijken.


Naarmate de kinderen meer over kabouters en paddenstoelen leren, kunnen ze deze vragen vervangen door de feiten. Verplaats deze stroken dan naar: "Dit zijn we te weten gekomen".

Een praatplaat


Je kunt ook een leergesprek voeren aan de hand van een praatplaat.

Laat de kinderen vertellen wat zij daarop zien. Stel ook vragen, zoals: waar zie je...?

Wat doet... ? Hoeveel... zijn er? enz.

Als afsluiting kun je een leuk spelletje doen, zoals "Ik zie, ik zie wat jij niet ziet" of raadsels bedenken over dingen op de praatplaat.

Quiz


Organiseer een quiz over kabouters en paddenstoelen.

Wat weten ze al of nog van het onderwerp af?


Een andere leuke quiz kun je maken door foto’s van de kinderen te bewerken en ze in kabouterstijl te maken. Plaats bijvoorbeeld baarden over de gezichten van de kinderen heen. In teams kunnen de kinderen raden wie er op de foto staat.

Een feest


Sluit het thema eens feestelijk af.

 • Laat de kinderen verkleed als kabouter naar school komen. Organiseer een modeshow. Laat de kinderen verkleed over een rij van tafels of een rode loper hun verkleedkleding showen. Speel zelf de omroeper of laat een kind vertellen over de outfits van je klas.

 • Organiseer een photoshoot.

Koken/bakken


Kook of bak iets met de kinderen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Champignons


Kijk voor meer suggesties ook eens op mijn Pinterest


Heb je zelf ook nog leuke suggesties? Inspireer dan collega’s door jouw ideeën en bevindingen als reactie op dit artikel te delen!


3 vistas0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo

© 2020 by juf Angelique. This website has been designed using resources from Freepik.com