Buscar

Engels met kleuters

Actualizado: hace 6 días

Engels geven aan jonge kinderen is populair. In Nederland zijn steeds meer scholen die ook in groep 1-2 al Engels aanbieden.

In deze blog leg ik je uit wat de voordelen zijn en hoe je dit aanpakt in de praktijk.Engels bij kleuters, just do it!


Over het aanbieden van Engels aan kleuters zijn de meningen sterk verdeeld.

Veel leerkrachten zien het niet zitten. Veel gehoorde kritiek is:


'Kleuters hebben het al druk genoeg en moeten vooral lekker spelen'.

Daar valt zeker iets voor te zeggen. Maar haal nu eens het 'moeten’ uit de zin.

En maak daar eens ‘mogen’ of ‘willen’ van. Er is geen kleuter die gaat zeggen:

Ik wil geen Engels leren. Integendeel, de meeste kleuters vinden het hartstikke interessant. En je biedt het Engels natuurlijk spelenderwijs aan.


'Leraren moeten al zoveel en nog een extra vak erbij geeft nog meer werk'.

De enige manier om deze collega's toch over te halen om het wel te doen, is om ze het bij jou in de klas te laten zien en te laten ontdekken dat je met kleine activiteiten al heel veel leerplezier en resultaat hebt.


'Engels? Laat ze eerst maar eens goed Nederlands leren!'

Het leren van een taal sluit het leren van een andere taal echter totaal niet uit.

Sterker nog, er zijn meerdere onderzoeken die aantonen dat meertaligheid op jonge leeftijd juist heel goed is voor de taalontwikkeling, vooral omdat er meer verbanden gemaakt kunnen worden in het brein en er feitelijk dus meer wegen worden aangelegd naar het einddoel. Jonge kinderen ontwikkelen ook meer taalgevoel omdat ze verschillende talen kennen en meer tijd hebben om te leren en te perfectioneren. Ook is de kans groter dat leerlingen een betere uitspraak ontwikkelen. Dit heeft te maken met de ontwikkeling van de hersenen die op jonge leeftijd beter in staat zijn om klanken te registreren en na te bootsen. Soms loopt de taalontwikkeling iets vertraging op, doordat er meerdere paden gemaakt worden, maar dat trekt altijd weer recht. Het zal je verbazen hoe snel ze het oppikken.


'Wat heeft een kleuter daar nou al aan?'

Veel mensen zien het nut er niet van in om een kleuter al in het Engels te leren praten.

En hoewel jezelf verstaanbaar leren maken buiten onze grenzen belangrijk is om je op latere leeftijd goed voor te bereiden op een grote wereld is de voornaamste reden om al vroeg met Engels (of andere vreemde talen) te beginnen, de ontvankelijkheid voor taal die deze leeftijdsgroep nog heeft. Als kinderen jong zijn, is er namelijk nog een bepaald ‘mechanisme’ in het brein actief dat zorgt dat zij onbewust taal opnemen, verwerken en eigen maken. Dit automatische proces vermindert wanneer we ouder worden.

Daardoor wordt het leren van een nieuwe taal op latere leeftijd juist weer lastiger.

Bovendien zijn jonge kinderen minder bang om fouten te maken dan volwassenen, wat het leren bevordert. Daar komt natuurlijk ook het auditieve gedeelte bij.

Kleuters zijn nog erg op gehoor ingesteld omdat ze nog niet lezen, en luisteren voor hen de manier is om informatie te ontvangen. Door bij de kleuters al met Engels te beginnen wordt er dus een zaadje geplant, waar het kind op latere leeftijd de vruchten van plukt. Jong geleerd is oud gedaan. Het is wel van belang om een vreemde taal te blijven herhalen om taalverlies te voorkomen. Aanleg speelt uiteraard ook een rol. Er zijn natuurlijk ook kinderen die totaal niets met taal hebben, maar veel meer met bijvoorbeeld de bètavakken. Voor hen zal het effect van vroeg beginnen wellicht ook wat minder zijn.


'Het is voor mijn NT2 leerlingen te verwarrend om ook Engels aan te bieden'.

Het leren van meerdere talen is, zoals je hierboven al hebt gelezen, echter geen probleem. NT2 leerlingen krijgen bovendien veel extra ondersteuning om het Nederlands aan te leren. Als ze Engels gaan leren, dan leren ze iets wat voor de hele klas nieuw is, en dus zijn ze eindelijk eens een keertje niet anders dan de rest. Het is juist fijn voor ze om eens net zoveel te weten als de andere leerlingen. Waar je wel op moet letten bij NT2 leerlingen is of ze in hun moedertaal het woord al kennen. Maar dat geldt ook voor het Nederlands.

Als ze niet weten hoe een stoel heet in hun eigen taal, is het heel moeilijk om het in een andere taal aan te leren. Ze hebben voor elk woord namelijk een soort kapstok nodig met meerdere haakjes: voor elke taal één.

Hoe leren kleuters het beste Engels?


Er wordt vaak heel moeilijk gedaan over Engels met kleuters.

Dan moet er meteen een methode aangeschaft worden, het liefst voor het digibord, want dan hoeft de leerkracht zelf niet zoveel te doen.

Maar voor kleuters is deze manier van werken echt ongeschikt.

Van het aanwijzen van het juist plaatje op het digibord gaan zij echt de taal niet leren. Kleuters leren contextrijk, door actief zijn, te spelen, door te bewegen, door betrokkenheid, door dingen te ervaren. Het aanleren van een vreemde taal verandert hier niets aan.

Dus ook Engels biedt je aan op de manier waarop je alle andere vakken aanbiedt.


Een aantal gouden tips voor het aanbieden van Engels in een kleutergroep:

 • Sluit aan bij het thema waar je mee bezig bent.

 • Is er even geen thema? Leg de focus dan op de basisbegrippen, zoals de dagen van de week, kleuren en tellen.

 • Kies circa 8 woorden per week, die je in het Engels gaat aanbieden.

 • De tijd die je aan de Engelse les gaat besteden is van groot belang. Een uur per week is bijvoorbeeld veel minder effectief dan iedere dag 10 minuten. Wil je iets bereiken met het geven van Engels aan kleuters, dan zul je hier in totaal wel tenminste één uur per week aan moeten besteden.

 • Spreek bij voorkeur de hele les alleen maar Engels.

 • Spreek langzaam en herhaal veel.

 • Om de wisseling van Nederlands naar Engels aan te geven kun je een leuk hoedje opzetten, een Engelse sjaal dragen, een groepsknuffel gebruiken die Engels spreekt, een Engels liedje zingen ter introductie of een vlag ophangen. Voor de kinderen is het zo duidelijk dat dit het moment is waarop Engels gesproken en geleerd wordt.

 • Bied het Engels sowieso altijd in volledige zinnen aan. Wanneer je bijvoorbeeld een afbeelding van een aap laat zien, zeg je dus geen 'monkey', maar 'this is a monkey'. De taal, die wordt gebruikt naast het aanbod van themawoorden is namelijk van groot belang, omdat kinderen daar hun taalbegrip uit halen. Zo leren ze zinsconstructies en grammatica zonder zich daarvan bewust te zijn.

 • Ondersteun de aangeboden woorden zoveel mogelijk met plaatjes en gebaren en laat de kinderen de woorden met deze ondersteunende bewegingen herhalen.

 • Kies voor veel beweging. Hang bijvoorbeeld woordkaarten op en laat de kinderen er naar toe rennen, huppelen, hinkelen of springen.

 • Een vreemde taal leer je makkelijker met behulp van liedjes. Zing dus veel Engelse liedjes (bijvoorbeeld van Super Simple songs of uit het boek Zinglish).

 • Lees Engelse prentenboeken voor, het liefst boeken die de kinderen al in het Nederlands kennen en boeken met veel herhaling.

 • Speel spelletjes, die je normaal ook in de klas doet in het Engels (zoals: 'How many behind me?', 'I see I see...', 'Who is it?'enz.)

 • Terugkerende bezigheden, zoals het eten en drinken, in de rij staan, jassen aandoen en dergelijke kunnen ook regelmatig in het Engels aangestuurd worden.

 • Herhaald aanbod is de sleutel tot succes. Herhaling zorgt ervoor dat de leerlingen veel aan de taal worden blootgesteld en dat ze er goed mee kunnen oefenen. Verander alleen de aanbiedingsvorm om het interessant te houden.

Een native speaker of de eigen leraar?


Een school kan ervoor kiezen om een vakleerkracht (een zogenaamde native speaker) alle Engelse lessen te laten verzorgen of om hun eigen leraren bij te laten scholen zodat zij zelf de lessen kunnen geven.

Belangrijk is in ieder geval dat de leraren de Engelse taal op een redelijk niveau beheersen. Het inzetten van een native speaker heeft als voordeel dat de leerlingen sneller de correcte grammatica en een "native accent" aanleren. De eigen leraar is daarentegen meer vertrouwd met de leerlingen en dat is weer goed voor het leerklimaat.

Onder het tabblad "Geletterdheid/Engels" op deze website vind je meer achtergrondinformatie over Engelse les met kleuters.

Daarnaast vind je allerlei praktische suggesties in mijn blogs "Engels" op de diverse themapagina's. Kijk voor meer suggesties ook eens op mijn Pinterest


Heb je zelf ook nog leuke suggesties?

Inspireer dan collega’s door jouw ideeën in een reactie op deze blog te delen!

8 vistas0 comentarios

© 2020 by juf Angelique. This website has been designed using resources from Freepik.com